Krukväxter

Trädgård

Florist

Inredning

Jag heter Anna Carreman och jag är trädgårdsarkitekt.,

Jag kan göra enkel skiss eller projekt .

 

ja


 Tidsbokning på anna@carreman.se

 

tradgards projekt

Skiss

Den enkla skissen består av en snabbskiss med allmänna förslag/rekommendationer om hur tomten/rabatten kan utformas. Här ingår ingen växtlista eller växtbeskrivning.Formen på rabatter skissas tillsammans med allmänt förslag på växter och några exempel på sort av buskar/träd. Enkel skiss diskuterar vi på plats under det första hembesöket och du får skissen i handen vid avslutande Solbergab

lommor besök. Den kostar 2900,- Marknad pris ca 6000-7000,-

Projekt

Efter första hembesöket skissar jag detaljerat förslag med tillhörande växtbeskrivning. När förslaget är klart kontaktar jag dig och gör hembesök nummer två då jag går igenom förslaget. Eventuella justeringar görs och därefter får du komplett projektet i handen vid Solbergablommor besök. Det kostar ca 5500,-.   Marknads pris 11 000-13 000,- Om projektet inkluderar höjd beskrivnig (till murar, veranda, slänter etc) är priset från 7000,- Marknads pris 25.000,- För skiss och projekt behöver jag tomtkarta. Tomtkarta kan beställas från stadsbyggnadskontorets kart- och lantmäterienhet i din kommun. Till projekt behöver jag även planritnig av huset.

skiss tradgardprojekt2        klicka på bildskiss tradgardprojekt


,

För  tips besök oss och tala med Trädgårdsmästare eller klicka här för fler förslag.

 

För trädgårdsprojekt kontakta Solberga Blommors egen trädgårdarkitekt

Anna Carreman

info@solbergablommor.se

Exempel trädgårdsprojekt klicka här!

 

Tradgardarkitekt 1

 

 

 

 Anna Carreman är utbildad trädgårdsarkitekt med examen 1996. Hennes första jobb var som anställd vid Bartman Arkitektbrå i Warszawa, jobbet innebar att genomföra egna samt att assistera i chefens projekt. Uppdragen varierade och inkluderade privata trädgårdar, bostadsområden samt parker och grönområden.

Sedan 1997 har hon drivit eget företag, där hon förutom att framställ egna projekt från ide till komplett underlag, även har utfört trädgårdar med anställda. Till övervägande delen har hon arbetat  med privata och företags trädgårdar.

 

 

Anna erbjuder hjälp med planering av din trädgård utifrån din och din familjs behov och önskan om trädgården. Grunden  är    hur ni önskar utnyttja trädgården, som rekreationsplats, samvaro med lekplats eller andra intresse inriktningar.  

 

Tradgardarkitekt 4

 

Tillsammans med plan för trädgården erbjuds även detaljritning med

mått för rabatter, gångvägar, träd och buskar.

 

 

 

 

 

 

 

Tradgardarkitekt 5

 

            Dessutom erbjuds växtlista med utvalda plantor anpassande till läge

            och årstider för att uppnå en levande trädgård hela året. 


Copyright © Solbergablommor 2019 | Powered by purePUBLISH | Hosted by WebOne AB